پاپ اسپانیایی مسلمان شد

نکته جالب این که اینک و بعد از مسلمان شدن وی، تعداد زیادی از پیروانش نیز مایل به گرویدن به اسلام هستند. یکی از آنها گفت: من به پدر روحانی ادوارد اعتماد دارم و اگر معبود حقیقی، «الله» است  نمی خواهم در روز قیامت در زمره خطاکاران باشم.


این دعوتگر مسیحی زمانی که در بیمارستان بود، به پیروان خود دستور داد تا مسجدی بسارند و آنها نیز در حال جمع آوری کمک هستند و کلیسا را به فروش گذاشته اند.

منابع: فارسی= شیعه آنلاین

سایت انگلیسی

/ 0 نظر / 46 بازدید