خواب امام خمینی (ره) مرا شفا داد

وی در ادامه به نقل خاطراتی در مورد امام خمینی (ره) پرداخت و گفت: خانواده ام به دلایلی تا سن یک سالگی برای من نام رسمی انتخاب نکرده بودند. یک شب مادرم خواب می بیند که امام خمینی (ره) به خانه ما آمده است و با اشاره نام فرزندان را می پرسند. مادرم نام خواهران و برادران مرا می گوید ولی اسمی از من نمی برد، امام دوباره به من اشاره می کند و مادر من هم بی اختیار می گوید “مؤمن محمد جهاد” و از آن پس اسم رسمی من “مؤمن محمد جهاد” نام گرفت که به نام خود افتخار می کنم.

این رهیافته اندونزیایی در ادامه گفت: ۴سال داشتم که دچار بیماری شدیدی شدم و از شدت بیماری گاهی اوقات بدن لرزه می گرفتم. یک شب مادرم خواب امام خمینی (ره) را دیدند که به اتاق من رفتند و آب دهان مبارک خود را در دهان من گذاشتند و پس از بیدار شدن هیچ اثر بیماری در بدن من نبود و از آن روز تا به حال هیچگاه دچار بیماری نشدم.

وی در پاسخ اینکه چرا با وجود آشنایی با امام خمینی (ره) زودتر از این شیعه نشدید گفت: ما امام خمینی (ره) را به عنوان رهبر بزرگ انقلاب اسلامی ایران می شناختیم ولی نمی دانستیم که ایشان شیعه بوده اند و بعد از شیعه شدن فهمیدم ایشان شیعه بودند که باعث قوت قلب بیشتر من شد.

این تازه شیعه اندونزیایی در انتها افزود: تنها آرزوی من این است که بتوانم به خوبی دروس حوزوی خود در ایران را به پایان برسانم و به کشور خود بازگشته و به تبلیغ این مذهب انسان ساز و کامل بپردازم.

مومن محمد جهاد
/ 0 نظر / 50 بازدید