آمریکا و مظلوم کشی

آری هر جا که می بینند مردمی به مصیبتی دچار شدند و توان دفاع از خود ندارند سریعا آدم خواران  خود را سرازیر می کنند. نمونه های آن را در مناطق مختلف دنیا شاهد هستیم جدیدترین آن قبل از پاکستان کشور هایتی بود و اینها تا دیدند مدیریت این کشور مختل شد با زلزله ای که پایتخت آن را ویران کرد، سریعا به بهانه ایجاد امنیت، نیروهای نظامی در این کشور مستقر کردند. همین مسئله در کشورهایی چون افغانستان، عراق و برخی از کشورهای آفریقایی وجود دارد که مردم را با شیوه ها و برنامه ریزی های مختلف بدبخت نگه می دارند و معادن و ثروت های خدادی آنها را در جیب خود می کنند.

دولت آمریکا با این همه ظلمی که می کند و باز تکرار می کند و باز تکرار می کند باید بترسند که دست قدرت خدای بزرگ به عقوبت آنها بگیرد و تمام برنامه ریزی هایشان را نقش بر آب کند و دچارشان کند به بلایایی بیشتر و امیدوارم روزی برسد که همه مردم در سرتاسر دنیا دست به دست هم دهند و اثر چنین انسانهایی که علاوه بر اینکه دین ندارند آزادگی هم ندارند را از زمین خدا پاک کنند و یقینا اینگونه خواهد شد.

   ان شاءالله

/ 0 نظر / 21 بازدید