پلیس زن انگلیسی مسلمان شد

جین در حال حاضر برای گشت زنی های خود با حجاب حاضر می شود. قبل از اینکه به اسلام روی بیاورد فکر می کرد که اسلام قصد اذیت و آزار زنان را دارد و می خواهد که زنان فقط در آشپزخانه حضور داشته باشند.
وی شهادتین خود را در ماه آوریل به جا آورد و نام خود را به آمنه تغییر داد. او بعد از مسلمان شدن متوجه شد که دین اسلام به توجه کردن به زمان و وقت انسان ها، صبوری و احترام گذاشتن به یکدیگر، توجه به همسایه ها و مراقبت از سالخوردگان بسیار اهمیت می دهد.
همکاران و خانواده اش از مسلمان شدن او بسیار استقبال کرده اند. او در ابتدا نگران عکس العمل همکارانش بوده و نمی دانسته ممکن است آن ها در این باره چه نظری داشته باشند. خانواده اش نیز در این راه حامی او بوده اند و می گوید تا زمانی که من خوشحالم آن ها نیز خوشحالند. از وقتی که او راجع به اسلام مطالعه را شروع کرده اطرافیانش متوجه تغییر حالت او و خوشحالی زیاد او شده بودند.
بچه های این افسر انگلیسی از او بسیار زیاد درباره اسلام و حجاب سوال می پرسند اما او می گوید که اصلا آن ها را وادار به مسلمان شدن نمی کند.
جین امیدوار است که با مسلمان شدنش بتواند دیدگاه های منفی نسبت به اسلام را در کشورش تغییر دهد.
بریتانیا که شامل چهار کشور انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی می شود حدود ۲٫۵ میلیون نفر مسلمان دارد.

منبع: زنان پرس

/ 0 نظر / 8 بازدید